Hiện website đang nâng cấp phiên bản cho máy tính bảng và di động, xin quý khách vui lòng truy cập vào website qua máy tính.
Xin lỗi vì sự bất tiện này.
BRANDNEW
Meinl Practice Pad 6 Inch
Meinl
Model #: GTP000460

625.000 VND
Đang giảm giá đến 20% 500.000 VND

Vote:

    

 

MEINL practice pads make quiet practice easy.

Meinl Practice Pads are available in 6 and 12 in diameter. Designed for drummers on the go, the 6 Pad fits in your pocket. The 12 Pad is designed for quiet practicing on a snare drum, and can even be mounted on a standard snare stand.Features

  • 6 Pad is 6" in diameter
  • Pocket-sized 6 Pad is designed for travel
  • 12 Pad is 12" in diameter
  • Place the 12 Pad on a snare drum or mount it directly on a snare stand 
Hỗ trợ trực tuyến