4 sản phẩm

Micro Dynamic MXL CR77

4.500.000đ

Micro Dynamic Blue EnCore 100i

2.600.000đ

Micro Dynamic Blue EnCore 100

2.900.000đ

Bạn chỉ có thể so sánh 4 sản phẩm cùng một lúc.

Nếu bạn muốn so sánh một sản phẩm khác, vui lòng xóa một trong những lựa chọn trước đó.

Vui lòng chọn thêm sản phẩm để so sánh.

098-186-6699 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading