Ernie Ball Electric Guitar Cobalt Hybrid Slinky, .009 - .046, 2722 Ernie Ball Electric Guitar Cobalt Hybrid Slinky, .009 - .046, 2722

Ernie Ball Electric Guitar Cobalt Hybrid Slinky, .009 - .046, 2722

DÂY ĐÀN ĐIỆN 200.000 VND Số lượng: 5 chiếc
  • Đánh giá:
  • Đăng ngày 12-04-2014 05:28:36 PM - 1697 Lượt xem

Ernie Ball Electric Guitar Cobalt Hybrid Slinky, .009 - .046, 2722

250.000đ 200.000đ

Ernie Ball Electric Guitar Cobalt Hybrid Slinky, .009 - .046, 2722

Sản phẩm đề xuất


D'Addario EXL140 Nickel Wound, Light Top/Heavy Bottom, 10-52 3 PACK
-20%
D'addario EXL120 Nickel Wound, Super Light, 09-42 3 PACK
-20%
D'Addario EXL110 Nickel Wound, Regular Light, 10-46  3 PACK
-20%
D'Addario EXL120+ Nickel Wound, Super Light Plus, 9.5-44
-20%
D'Addario EXL110 Nickel Wound, Regular Light, 10-46
-20%
D'Addario EXL120 Nickel Wound, Super Light, 09-42
-20%
D'Addario EXL140 Nickel Wound, Light Top/Heavy Bottom, 10-52
-20%
Elixir Strings Electric Guitar Strings w NANOWEB Coating, Super Light (.009-.042)
-20%
Elixir Strings Electric Guitar Strings w NANOWEB Coating, Light (.010-.046)
-20%
Elixir Strings Electric Guitar Strings w NANOWEB Coating, Light/Heavy (.010-.052)
-20%
Elixir Strings 19052 Coated Nickel Electric Guitar Strings, Light (.010-.046)
-20%
Elixir Strings 19002 Electric Guitar With Optiweb Coating, Super Light (.009-.042)
-20%
Elixir Strings 19077 Electric Guitar With Optiweb Coating, Light/Heavy (.010-.052)
-20%
Cleartone Monster Heavy Series Nickel Plated Electric Guitar Strings Medium
-20%
Cleartone Monster Heavy Series Nickel Plated Electric Guitar Strings Extra Light
-20%
Cleartone Monster Heavy Series Nickel Plated 7-String Extra Light Electric Guitar Strings
-20%