Sản Phẩm Của MXL

Micro Condenser MXL 990

2.700.000đ

Micro Condenser MXL V67G HE

4.800.000đ

Micro Condenser MXL 770

3.200.000đ

Micro USB MXL AC-404

3.500.000đ

Micro Shotgun MXL FR-304M

5.800.000đ

Micro Boundary MXL FR-401M

3.700.000đ

Micro Dynamic MXL CR77

4.500.000đ

Micro MXL V67G HE

4.800.000đ
098-186-6699 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading